A vásárúti alapiskolában jártunk, hogy megtudjuk, mit is jelent pedagógiai asszisztensnek lenni

Az általános iskolákban egyre gyakrabban találkozhatunk pedagógiai asszisztensekkel. Ők azok, akik az integrált gyermekeket segítik a mindennapokban. Hogy kiderítsük, mit is jelent ez valójában, Vásárútra látogattunk, ugyanis egyebek mellett a helyi alapiskola is rendelkezik asszisztensekkel.

A vásárúti alapiskolában jártunk, hogy megtudjuk, mit is jelent pedagógiai asszisztensnek lenni
Fotók: Cséfalvay Á. András- További felvételekért kattints!

A vásárúti alapiskolát jelenleg 179 diák látogatja. „Gyűjtőiskola vagyunk, nemcsak vásárúti gyerekek járnak hozzánk. A csallóközkürti és a felsővámosi négyosztályos alapiskolából is jönnek hozzánk tanulók” – kezdte Bognár László, az iskola igazgatója, akitől azt is megtudtuk, a 2019/2020-as tanévben kilenc integrált tanulóval rendelkeznek. Ez hárommal több, mint az előző tanévben, amikor is hat asszisztenst igénylő gyermek járt az iskolába.

Bognár László

Különböző típusú integrációk léteznek, így vannak tanulási nehézségekkel rendelkezők, viselkedési nehézségekkel rendelkezők, testi fogyatékossággal rendelkezők, de mentálisan integráltak egyaránt. A mentálisan sérülteket kategóriákba sorolják, az enyhén és a közepesen sérülteknek lehetősége van általános iskolában tanulni, míg a súlyos mentális sérültséggel rendelkezőknek már kötelezően a speciális iskolákba kell járniuk, annak érdekében, hogy megkaphassák a számukra megfelelő gondoskodást.

„A tapasztalataim azt mutatják, az asszisztensek nagy segítségére vannak az integrált tanulóknak. Nagyban elősegítik a fejlődésüket, s megkönnyítik az általános pedagógusok munkáját. A legnehezebb dolguk talán a mentálisan sérültekkel van, ugyanis náluk inkább az a feladatuk, hogy a meglévő tudásukat elmélyítsék, s felkészítsék őket az életre. Nem az a cél, hogy megbuktassuk őket, hanem, hogy a legfontosabb dolgokat megtanítsuk nekik, még ha az akár kilenc évbe is telik. Sajnos sokszor előfordul, hogy hosszabb szünet után, ezekkel a gyerekekkel mindent újra kell tanulni, ugyanis nem képesek hosszútávon elraktározni a tanultakat, folyamatos ismétlésre van szükségük”

– fejtette ki az iskola igazgatója. Azt is megtudtuk továbbá, hogy a viselkedési, vagy tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztéséhez megvan a megfelelő segítségük, számos tankönyv áll a rendelkezésükre. A mentálisan sérültek esetében azonban sajnos elég kevés segédanyaghoz tudnak hozzányúlni. Az iskola ugyanakkor jó kapcsolatot ápol a Dunaszerdahelyi Módszertani Központtal, továbbá havonta látogatást tesz náluk egy iskolapszichológus, akivel az asszisztenseknek, az osztályfőnöknek, valamint a szülőknek módjukban áll konzultálni. Az ő segítségét természetesen nem csupán az integrált tanulók esetében vehetik igénybe. Amennyiben szükséges, bármelyik diákjukkal kapcsolatosan kikérhetik a véleményét, a tanácsát, természetesen ezt a szülővel előre egyeztetni kell.

„Jómagam 2003-ban kerültem a vásárúti iskolába, akkor már volt integrált tanulónk. A törvény ugyanis kimondja, hogy a szülő eldöntheti, hogy speciális iskolába akarja-e adni gyermekét, avagy sem. Ezzel együtt jár, hogy az iskolák asszisztens pedagógusokat alkalmazhatnak, akik segítik ezen diákok tanítását” – mondta el Bognár László.

Tavaly szeptemberben, a vásárúti alapiskola három asszisztenssel kezdte meg a tanévet. Két teljes állású és egy részmunkaidős pedagógiai asszisztens van beosztva az integrált tanulók mellé. Az asszisztenseket az iskola kérésére a fenntartó önkormányzat kérvényezi az illetékes szerveknél. A Nagyszombat megye felé beadott kérvénynek tartalmaznia kell egyebek mellett egy pszichológiai és gyógypedagógiai véleményt. A megye határoz arról, hány asszisztens pedagógust alkalmazhat az iskola, bérüket ugyanis, támogatás formájában az államtól kapja meg az oktatási intézmény. Egy pedagógus kötelezően ledolgozandó óraszáma hetente 23 óra, melyet egy teljes állásban lévő asszisztensnek ugyanúgy le kell dolgoznia. Ennek megfelelően az iskola vezetősége felállítja számukra az órarendet, mely tartalmazza, hogy mikor, melyik tanórán kell bent tartózkodniuk az egyes tanulók mellett. Az integrált diákoknak nincs szükségük minden tantárgyhoz külön segítségre, leginkább a nyelvek és a matematika okoz számukra nehézséget.

Fontos, hogy az integrált tanulóknak legyenek sikerélményeik. A dolgozatok feladatsorát számukra külön, egyénre szabva állítják fel, a cél ugyanis az, hogy a saját képességeikhez mérten el tudják sajátítani a tananyagot.

„Van, amikor az asszisztens bent tartózkodik a tanórán, s ott segíti a diák munkáját, s van, amikor egy erre a célra kialakított terembe viszik a gyermeket, s külön foglalkoznak vele. Ez a terem fejlesztőeszközökkel van berendezve. Itt nem csupán az integrált diákokkal foglalkozunk, hanem mondjuk egy hosszabb hiányzás esetén a pedagógusnak lehetősége van ebben a teremben elvonulni a tanulóval és segíteni őt a felzárkózásban” – árulta el Bognár László.

Ottjártunkkor megnéztük, a valóságban hogyan is néznek ki az elmondottak. Az iskola egyik pedagógiai asszisztensét, Szlávik Zsuzsannát kísértük el egy tanórára, ahol a most kilencedikes Márk fejlődését segítette. Míg a szakpedagógus megszokott módon, az osztályterem elejében, a tábla előtt magyarázott, addig az asszisztens pedagógus Márk mellett, az iskolapadban foglalt helyet. Folyamatosan figyelte, hogy a fiú mikor, miben szorul segítségre. Halk magyarázatokkal adott útmutatást a számára.

Szlávik Zsuzsanna és Márk

Szlávik Zsuzsanna Márkon kívül egy ötödikes és egy hetedikes diák mellé van beosztva. A matematika, a magyar nyelvtan és a szlovákórákon van jelen, hogy segítsen nekik. „Az óra kezdetén mindig leellenőrzöm a házi feladataikat. Amennyiben hibát találok benne, akkor azt együtt kijavítjuk. Az otthoni feladatokat én jelölöm ki a számukra, ugyanis ők kevesebb feladatot kapnak, mint a többi tanuló. Megmutatom nekik és elmagyarázom, hogy mit kell csinálniuk. Arra is figyelnem kell, hogy ne kalandozzanak el a gondolataik. Amennyiben azt látom, hogy nem értik, amit a tanár mond, akkor szépen halkan elmagyarázom nekik az ő nyelvükön, kicsit egyszerűbben. Az integrált diákok nem mindig tudnak olyan ütemben haladni, mint az osztály többi tagja, így annak érdekében, hogy a többieket ne hátráltassák, én külön haladok velük, figyelembe véve a képességeiket. Az adott tantárgyat oktató pedagógus kollégámmal persze mindig egyeztetünk. A matematika talán a legnehezebb a számukra, így ott mindig teljesen más, könnyített feladatsort oldok velük” – fejtette ki.

Arról is megkérdeztük őt, hogyan viszonyul jelenlétéhez a többi tanuló.

„Úgy érzem, a diákok teljesen befogadtak. Tudják, hogy azért vagyok ott közöttük, mert egy társuknak szüksége van némi plusz segítségre.

Persze, az első néhány hét még különlegesnek számított a számukra. Mint, amikor egy új diák csatlakozik az osztályba. Kíváncsiak voltak rám, kicsit furcsa volt nekik, hogy ott vagyok. Azonban hamar hozzászoktak ehhez a helyzethez. Amikor helyettesíteni megyek be egy osztályba, a gyerekek tisztelettudóan viselkednek velem, megcsinálják, amit kérek tőlük. Amikor asszisztensként vagyok jelen, akkor pedig úgy érzem, mintha tényleg a társukként tekintenének rám. Gondolok itt például arra, hogy bátran mernek beszélgetni előttem bármiről, nincsen bennük gátlás amiatt, hogy én tanár vagyok” – válaszolta.

Szlávik Zsuzsanna elmondása alapján, a diákok nem közösítik ki integrált társaikat. Teljes értékű osztálytársként tekintenek rájuk, bevonják őket a mindennapi életükbe.

Szlávik Cyntia